REGLAMENT CURSA MUNTANYA ABOSULTA-EXPRÉS-CADET
 

La Cursa les II Torres de Campredó pertany al Circuit de Curses per Muntanya de les Terres de l’Ebre. El reglament de la Cursa de Campredó és el corresponent al Circuit de Curses per Muntanya de les Terres de l’Ebre amb les següents normes específiques descrites a continuació. La inscripció significa l’acceptació d’aquest reglament així com les indicacions que pugui fer el director de cursa o les persones designades pel mateix.

La inscripció a la cursa implica l’acceptació d’aquest Reglament i els participants declaren estar preparats per a realitzar la prova i són els únics responsables del seu estat de forma, així com dels problemes mèdics que puguin derivar. El participant eximirà a l’Organització d’aquesta prova de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o lesió.

La distància és de 23 Km aprox. de circuit per muntanya, combinat amb camins rurals, per a la cursa ABSOLUTA per muntanya.

La distància és de 18 Km aprox. de circuit per muntanya, combinat amb camins rurals, per a la cursa EXPRÉS (i juvenil) per muntanya.

La distància és de 9 Km aprox. de circuit per muntanya, combinat amb camins rurals, per a la cursa per muntanya cadet.

La sortida és la que s'indica a l'horari de la web de la cursa, el lloc de concentració és a la zona esportiva del poble de Campredó. Uns 15 minuts abans de la sortida els participants hauran d'estar situats a la zona de control de sortida.

La cursa es correrà amb sistema de cronometratge individual. El xip és de la marca Sportident. Aquest xip el facilitarà l’organització amb règim de lloguer per aquells corredors que no en disposin. Un cop finalitzat s’haurà de retornar a la línia d’arribada.

 

Cal dur sempre el dorsal facilitat per l’organització de forma visible a la part davantera del corredor i sempre sencer.

Els corredors que decideixin retirar-se de la prova hauran de comunicar-ho a l’organització mitjançant el control més proper al lloc de la retirada.

 

 

Les categories són les que s'indiquen al reglament del Circuit de curses per muntanya de les Terres de l'Ebre.

El corredor ha de complir els anys corresponent per a cada categoria durant l'any 2019.

 

El circuit per on es du a terme la cursa de muntanya estarà degudament identificat i marcat amb cintes i cartells indicadors. Hi hauran punts de control de compliment obligatori. En cas de no passar per un punt de control, suposarà la desqualificació del corredor.

Es obligatori presentar la llicència federativa en cas de disposar, DNI a l'hora de recollir el dorsal per comprovar les dades de tots els participants.

L’organització podrà desqualificar de la prova els corredors que mostrin signes evidents d’esgotament o de qualsevol alteració física o psíquica que posi en perill la seva salut. L’organització es reserva el dret de poder retirar de la competició a qualsevol participant que mostri una actitud inadequada amb l’entorn natural que l’envolta.

Les reclamacions es faran per escrit un cop acabada la cursa adreçades al director de cursa; la decisió de l'organització serà inapel·lable.

L'organització es reserva del dret de modificar el recorregut de l'esdeveniment si ho considera oportú amb la finalitat de garantir la seguretat dels participants, organitzadors o l'espai natural.

 

Pel sol fet de participar s'accepta el present reglament. Tot allò que no hi quedi especificat restarà sota la decisió de l'organització o bé al Reglament Circuit de Curses de Muntanya de les Terres de l'Ebre.

 

REGLAMENT CANICROSS
 

Cursa de canicross oberta a tots els majors de 15 anys que acceptin i respectin, tant la distància com aquest reglament.

La inscripció a la cursa implica l’acceptació d’aquest Reglament i els participants declaren estar preparats per a realitzar la prova i són els únics responsables del seu estat de forma, així com dels problemes mèdics que puguin derivar. El participant eximirà a l’Organització d’aquesta prova de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o lesió.

 

La cursa es correrà amb sistema de cronometratge individual. El xip és de la marca Sportident. Aquest xip el facilitarà l’organització amb règim de lloguer per aquells corredors que no en disposin. Un cop finalitzat s’haurà de retornar a la línia d’arribada.

La distància és de 9 Km aprox.de circuit de muntanya, combinat amb camins rurals.

Les revisions veterinàries començaran a les 7’45 h del matí i s’ha de disposar de cartilla veterinària actualitzada el dia de la cursa.

Tots els corredors han de tenir el seu gos amb l’assegurança de responsabilitat civil vigent. (portar document que ho acrediti).

Es obligatori presentar la llicència federativa en cas de disposar, DNI a l'hora de recollir el dorsal per comprovar les dades de tots els participants.

La sortida és a 8’45 h del matí, el lloc de concentració és el mateix que la cursa (Zona Esportiva Municipal). Uns 15 minuts abans de la sortida els participants hauran d'estar situats a la zona marcada de sortida.

 

Les categories són les que s'indiquen al reglament del Circuit de canicros de les Terres de l'Ebre.

El corredor ha de complir els anys corresponent per a cada categoria abans del 31 desembre de l'any que comença el circuit (2019).

 

Hi haurà avituallament durant i després de la cursa.

Cal dur sempre el dorsal facilitat per l’organització de forma visible a la part davantera del corredor.

Els que obtinguin trofeu a la general no en tindran a la seva categoria.

Per comptar com a categoria hi ha d'haver un mínim de 3 participants inscrits.

L’organització podrà desqualificar de la prova els corredors que mostrin signes evidents d’esgotament o de qualsevol alteració física o psíquica que posi en perill la seva salut. L’organització es reserva del dret de poder retirar de la competició a qualsevol participant que mostri una actitud inadequada amb l’entorn natural que l’envolta.

Les reclamacions es faran per escrit un cop acabada la cursa adreçades al director de cursa; la decisió de l'organització serà inapel·lable.

L'organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents o altres perjudicis que la participació a la cursa pugui aportar als inscrits abans, durant i després de la cursa.

La cursa està degudament senyalitzada i es desenvoluparà, principalment, per camins de terra, algun tram d’asfalt i corriols tècnics. S'han de seguir les indicacions de l'organització de la cursa.

És obligatori recollir els excrements dels vostres animals.

Es donarà una bossa amb obsequis per a tots/es corredors/es abans de començar la prova.

 

L'organització es reserva del dret de modificar el recorregut de l'esdeveniment si ho considera oportú amb la finalitat de garantir la seguretat dels participants, organitzadors o l'espai natural.

 

Pel sol fet de participar s'accepta el present reglament. Tot allò que no hi quedi especificat restarà sota la decisió de l'organització o bé al Reglament del Circuit de Canicros de les Terres de l'Ebre.

 

REGLAMENT MARXA / CANI-MARXA
 

La marxa té caràcter no competitiu, no hi haurà control de temps per als participants de la marxa. El reglament de la marxa és el corresponent a les Curses de Muntanya de les Terres de l’Ebre amb les següents normes específiques descrites a continuació. La inscripció significa l’acceptació d’aquest reglament així com les indicacions que pugui fer el director de cursa o les persones designades pel mateix.

Com a novetat d'enguany, es realitzarà una "cani-marxa". O sigue, que tot amant de la natura i els animals, pot fer la marxa acompanyat del seu gos. Sempre hi quan tingue en compte les mínimes normes de seguretat establertes: anar lligat, amb bossal si és un gos de raça perillosa, i tenir l'assegurança de responsabilitat civil.

 

Tots els participants declaren estar preparats per a realitzar la prova i són els únics responsables del seu estat de forma, així com dels problemes mèdics que puguin derivar. El participant eximirà a l’Organització d’aquesta prova de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o lesió. L'organtizació expedirà una assegurança temporal amb tots els participants de la marxa.

 

La distància és de 9 Km aprox. de circuit de muntanya, combinat amb camins rurals, amb l'opció de poder fer el traçat de la cursa exprés de 18 km si així ho decideixen els participants. Poden fer el canvi de traçar al quilòmetre 2,5 del traçat (AV1), ja que aquest és el mateix per a la cursa i per a la marxa fins aquest punt quilomètric.

Es obligatori presentar la llicència federativa en cas de disposar, DNI a l'hora de recollir el dorsal per comprovar les dades de tots els participants.

La sortida és a 9’15 h del matí, el lloc de concentració és a la zona esportiva del poble de Campredó. Uns 15 minuts abans de la sortida els participants hauran d'estar situats a la zona de sortida. Cal dur sempre el dorsal facilitat per l’organització de forma visible.

El recorregut de la marxa coincideix amb el recorregut del Canicros. Hi haurà trams que comparteixen amb la cursa de muntanya. Els corredors de cursa i canicros tindran prioritat de pas davant els participants de la marxa.

Hi haurà avituallaments, sòlids i líquids durant el recorregut per als participants. Al finalitzar s'entregarà una bossa amb obsequis. El circuit per on discorre la marxa de muntanya estarà degudament identificat i marcat amb cintes i cartells indicadors. Hi hauran punts de control de compliment obligatori. En cas de no passar per un punt de control, suposarà la desqualificació del corredor.

 

L’organització podrà desqualificar de la prova els corredors que mostrin signes evidents d’esgotament o de qualsevol alteració física o psíquica que posi en perill la seva salut. L’organització es reserva del dret de poder retirar de la competició a qualsevol participant que mostri una actitud inadequada amb l’entorn natural que l’envolta.

 

L'organització es reserva del dret de modificar els recorreguts de l'esdeveniment si ho considera oportú amb la finalitat de garantir la seguretat dels participants, organitzadors o l'espai natural.

 

Pel sol fet de participar s'accepta el present reglament. Tot allò que no hi quedi especificat restarà sota la decisió de l'organització o bé al Reglament Circuit de Curses per Muntanya de les Terres de l'Ebre.

 

 

CESSIÓ DE DADES

 

En inscriure’s a la Cursa Les II Torres en qualsevol de les seves modalitats, els participants donen el seu consentiment per a què l'organització, per si mateixa o mitjançant terceres entitats, tracti automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seves dades de caràcter personal. D’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el participant té el dret d’accedir a aquests fitxers a l’objecte de rectificar o cancel·lar de forma total o parcial el seu contingut. Per fer-ho, hauran de sol·licitar-ho per escrit a l’organització de la cursa.

 

Així mateix i d’acord als interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de la Cursa Les II Torres (reproducció de fotografies de la prova, publicació de llistats classificatoris, etc.) mitjançant qualsevol dispositiu (Internet, publicitat, etc.) i, sense límit temporal, els inscrits cedeixen de manera expressa a l’organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut a la classificació general, la marca esportiva realitzada i la seva imatge.

 

Conforme disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el participant autoritza la cessió de dades de caràcter personal a tercers, exclusivament per a la finalitat d’organització d’esdeveniments esportius, a tercers dedicats fonamentalment a l’àmbit de l’organització d’esdeveniments esportius. Aquesta autorització té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, i en qualsevol moment es podrà denegar el consentiment prestat o exercitar qualsevol dels drets esmentats a través dels canals detallats en el paràgraf anterior.

 

AUTORITZACIÓ MENORS D'EDAT

 

 

Tots aquells participants menors d'edat, els que constaran com a categoria "cadet" i tots aquells menors que vulguen fer la marxa acompanyats d'un adult, hauran de portar la pertinent autorització signada per un pare o tutor del menor.

 

Model autorització.

© 2019 UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE TORTOSA

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now